Posts tagged: เดคูพาจ

หนังสือเล่มแรกของแม่

By , 18 September 2012 19:21

แม่และพ่อช่วยกันทำหนังสือเล่มแรกขึ้นมา

แม่เขียนเนื้อหา พ่อถ่ายรูป

จนเราได้หนังสือเล่มนี้ขึ้นมา

มันเป็นหนังสือเล่มแรกของเรา

ที่เรากำลังจะเก็บไว้ให้ลูกดูว่า ครั้งหนึ่ง พ่อและแม่เคยมีผลงานแบนี้ออกมา

สิ่งที่แม่และพ่อทำ มันคือการ ให้ความรู้ และถ่ายทอดโอกาสให้คนอื่น

งานศิลปะเดคูพาจ สร้างความสุขให้พวกเรา

วันนี้แม่ก็กำลังส่งต่อ ความสุขให้คนอื่นที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้

……………………………………………………………

แม่ตั้งใจว่า หนังสือเล่มนี้ต้องอ่านง่าย คนซื้อไป แล้วเปิดอ่าน

จะเหมือนมีแม่คอยกระซิบบอกวิธีการทำอยู่ข้าง ๆ

เพราะอย่างเดียวที่แม่คิดว่าแม่ทำได้ดีคือ

การทำเรื่องซับซ้อนยุ่งยาก ให้ง่ายและเข้าใจได้ไม่ยาก

เหมือนสมัยเรียน ที่แม่เป็นต้นฉบับสมุดแล็คเชอร์ให้เพื่อน ๆ ถ่ายเอกสาร

เรียกได้ว่า รุ่นน้องงง ว่า ได้แล็คเชอร์ต่อกันไป ไหง๋เป็นลายมือเดียวกันเพียบ

ก็มันมีต้นฉบับมาจากคนเขียนลายมือเดียวนั่นเอง

……………………………………………………..

เราได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการทำงานหนังสือ

ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ กระบวนการ ขั้นตอน และผู้คน

แต่สิ่งที่เราตั้งใจคือ เราตั้งใจถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์กับคนอ่านจริง ๆ

นี่น่าจะเป็นจุดตั้งต้นที่ดี สำหรับการ “ให้”

เพราะแม่ตั้งใจจะสอน แบบ ครู ไม่ใช่สอนแบบแม่ค้า

วันนี้ .. แม่มีความรู้สึก อิ่มใจ

ที่หลายคน กลับมาขอบคุณ ที่หนังสือเล่มนี้สร้างความสุขให้เค้าได้จริง ๆ

แล้ววันนี้ลูกก็มีหนังของพ่อกับแม่ดู

สนุกสนานกันไป .. ลูกก็เลยสนุกกับกิจกรรมใหม่ ๆ ของเราเสมอ

……………………………………………………………….

วันนี้ .. โอกาสที่มี ขอให้ทำให้เต็มที่

Panorama Theme by Themocracy