รักษาไม่หาย ก็ยังสุขได้


การได้อยู่กับโรคภัยที่มีคำว่า “รักษาไม่หายขาด” ก็สอนอะไรได้เยอะอยู่นะ

รักษาไม่หาย ไม่ได้แปลว่าจะตายวันนี้พรุ่งนี้สักหน่อย
รักษาไม่หายไม่ได้แปลว่า ไม่มีทางดีขึ้นหรอกนะ
รักษาไม่หาย ไม่ได้แปลว่า ทุกความสุขจะหดหายไปเพราะเรื่องนี้

รักษาไม่หาย แต่ก็รักษาให้ดีขึ้นได้
รักษาไม่หาย ถ้ารู้จักวิธีประคองตัวเองให้อยู่กับโรคได้

มีผู้คนมากมาย อยู่กับคำว่ารักษาไม่หายได้อย่างไม่ทุกข์ เพราะทำใจยอมรับมันได้ว่า “ต้องอยู่ร่วมกันให้ได้” และได้รู้จักการปรับสมดุล กาย สมดุลใจ ครั้งยิ่งใหญ่จากคำว่า “รักษาไม่หาย” กันมาแล้วมากมาย

รักษาใจไว้ อย่าให้มันเป็นทุกข์จน “รักษาไม่หาย” ไปอีกเรื่อง
ปวดบ้าง เจ็บบ้าง มันก็เป็นธรรมดาของสังขาร ร่างกาย
ได้ฝึกใจให้มันไม่เจ็บ ไม่ปวด ร้อนรนไปกับกายที่เจ็บอยู่

ค้นหาจุดสมดุลในชีวิตตัวเองเสียใหม่ แม้จะรักษาไม่หาย ก็ดำเนินชีวิตต่อไปได้แบบมีรอยยิ้มในทุก ๆ วันได้ แม้กายจะปวดบ้าง เจ็บบ้าง แต่ถ้าใจไม่ปวด ไม่เจ็บ ก็ยังใช้กายนี้ ทำสิ่งดี ๆ ได้อีกมาก แม้มันจะมีคำว่า “รักษาไม่หาย” พ่วงท้ายมา

เป็นกำลังใจให้ทุกคน … ยิ้มรับสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่ด้วยใจยอมรับและเบิกบานได้ แม้จะสุขบ้าง ทุกข์บ้าง กังวลบ้าง แต่ขอให้รู้ไว้ว่า “ลมหายใจนี้ มีไว้ให้ได้เรียนรู้”

อย่าปล่อยให้ความเจ็บป่วย ทำให้เราเจ็บ ทำให้เราปวดแบบเสียเปล่า เรียนรู้จากมันเอาไว้ แล้วจะได้เห็นอะไรอีกหลายอย่าง ต่างออกไปจากวันที่คุณคิดว่า คุณแข็งแรงดี

เป็นกำลังใจให้ตัวเอง เพือน และน้องที่รัก

#แม่ยุ้ยThePlatuStory