รู้จักควบคุมตัวเอง

การรู้จักควบคุมตัวเอง เป็นสิ่งพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนควรมีในตัวเอง บางคนมามาก บางคนมีน้อย เราถึงได้เห็นพฤติกรรมของคนในสังคมที่แตกต่างกันออกไป สำหรับแม่ยุ้ยแล้ว เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรปลูกฝังให้ลูกรักของเรา “รู้จักความต้องการของตัวเอง” ควบคู่ไปกับ “การรู้จักควบคุม” ตัวเอง ก็สอนกันไปตามวัยนะคะ พอดีมีกรณีที่จะยกตัวอย่างให้ฟัง จากประสบการณ์ที่เจอมากับตัวเอง ปลาทูเป็นเด็กค่อนข้าง แอคทีฟ และตื่นเต้นกับสิ่งรอบตัว มีความสนใจกับทุกอย่างตอบตัวไปหมด จึงทำให้มีบางพฤติกรรมของลูกที่แม่ต้องแก้ไข เพราะปลาทูจะตื่นเต้น

Read more