ควรหรือไม่ที่จะ “ปล่อยเลยตามเลย”

หากพบว่า สิ่งที่เราทำนั้นมันไม่ถูกต้อง และเราทำลงไปแล้ว สิ่งที่คุณเลือกที่จะทำคืออะไรค่ะ “ช่างมัน ทำไปแล้ว ไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว เราก็ไม่รู้นิ ก็ทำตามคนอื่นเค้า คนอื่นก็ทำแบบนี้” หรือ “ย้อนกลับไปบอกว่า ที่ฉันทำไปมันไม่ใช่นะ ที่ถูก ที่ควรมันคือแบบนี้” และอีกมุมหนึ่งถ้าเราคือคนที่ “เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นว่ามันไม่ใช่” เราควรเลือกที่จะ “บอกให้คนทำแก้ไข” หรือ

Read more