สอนลูกให้ัรู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบ

  หน้าที่และความรับผิดชอบ นั้นสำคัญมาก หน้าที่พื้่นฐานของตัวเอง … ลูกต้องรู้ หน้าที่เพื่อตัวเอง … ลูกก็ต้องฝึกทำ เพราะถ้าแค่หน้าที่พื้นฐาน และแค่ทำเพื่อตัวเองลูกยังไม่คิดจะทำ วันข้างหน้า ลูกจะทำหน้าที่เพื่อส่วนรวมได้ไหม ? ว่ากันไปตามวัยนะคะ ฝึกกันไปเรื่อย ๆ วันที่แม่ยังอยู่ หนูต้องฝึกไว้นะลูก วันที่แม่ตายไป

Read more