ทำไมโรงเรียนทางเลือก .. ไม่เหมาะกับปลาทู

หลังจากที่แม่ยุ้ยเขียนแชร์ประบการณ์การเลือกโรงเรียนลูก จากชีวิตจริง ไม่มีตัวแสดงแทนไปแล้ว เผื่อใครเพิ่งมาอ่าน เลือกโรงเรียนแนวไหนให้ลูกดี คำถามอันดับหนึ่งเลยคือ ทำไมแม่ยุ้ยลาออกจากโรงเรียนทางเลือก ทั้ง ๆที่ความเข้าใจของคุณพ่อ คุณแม่ส่วนใหญ่ นั้นคือ โรงเรียนทางเลือกไม่เร่งเรียน โรงเรียนทางเลือกเอาเด็กเป็นศูนย์กลาง โรงเรียนทางเลือกเน้นเรียนรู้ตามวัย โรงเรียนทางเลือกไม่น่าจะทำให้เด็กเครียด จะบอกว่าทุกอย่างที่เข้าใจกัน ไม่ผิดเลยคะ จ. ถูกทุกข้อ แต่คำว่า

Read more