ลูกไม่ยอมทำการบ้าน ไม่อ่านหนังสือ

ลูกไม่ยอมทำการบ้าน ไม่อ่านหนังสือ ทำอย่างไรดีคะ อีกหนึ่งปัญหาท็อปฮิตติดอันดับคะ มีหลายคนถามแม่ยุ้ยเข้ามา ว่าทำอย่างไรดี ลูกไม่ยอมทำการบ้าน อ้อยอิ่ง ไม่รีบ ไม่สนใจ ห่วงเล่น ไม่อ่านหนังสือ แล้วก็จบด้วย ตีกันเวลาทำการบ้าน บ้านนี้ก็เคยเป็นคะ แต่แม่ยุ้ยใช้วิธีการสอนเรื่อง “หน้าที่” แก้ปัญหาเรื่องนี้ การบ้าน คือหน้าที่ของลูก

Read more