สารานุกรมทำไม

สารานุกรมทำไม  ของ นานมีบุ๊คส์  ราคาเล่มละ 650 บาท เล่มนี้ลูกชอบมากคะ รวมเรื่องราวที่เป็นสารพัดคำถามทีลูกอยากรู้มากมาย โดยหนังสือแยกหมวดหมู่เป็น หมวดสัตว์ หมวดร่างกายมนุษย์ หมวดธรรมชาติ หมวดชีวิตประจำวัน ลองถามตามร้านหนังสือดูนะคะ แม่ยุ้ยซื้อจากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะคะ    

Read more