เรียนรู้ไปพร้อมกัน 

ปลาทูขอแม่เรียนเปียโนตั้งแต่ยังไม่ 4 ขวบเต็ม และคลาสที่แม่ยุ้ยเลือกให้ปลาทูคือ คลาสเรียนแบบกลุ่มซึ่งพ่อหรือแม่จะต้องเข้าไปนั่งเรียนด้วยกับลูก และก็เป็นเวลา 3 ปีกว่าแล้วที่แม่นั่งเรียนเปียโนพร้อมลูก จากที่แม่เรียนด้วย ทำด้วยได้ จนทุกวันนี้ แม่ทำตามลูกไม่ได้แล้ว แม่มีหน้าที่คอยจดว่าจะต้องซ้อมอะไรบ้าง คอยตอนว่า ถึงเวลาที่จะต้องซ้อมแล้วนะ เริ่มแรกปลาทูก็ไม่นิ่งคะ ผุดลุกผุดนั่งตลอด ทุกวันนี้ก็ยังมีบ้าง แต่แม่ก็คอยเตือนให้ “ควบคุม”ตัวเองหน่อย เดี๋ยวนี้

Read more