ไม่เรียนพิเศษแล้วจะทันเพื่อนไหม ?

มีหลายคนสอบถาม เพราะความสงสัยว่า “แล้วปลาทูไม่ได้เรียนพิเศษวิชาการเลย จะเรียนทันเพื่อนไหมคะ ?”“เลี้ยงแบบแม่ยุ้ย แล้วคะแนนสอบปลาทูออกมาเป็นอย่างไรบ้าง ?”  แม่ยุ้ยไม่ได้แก้ไขปัญหาเรื่องการเรียน ทัน หรือ ไม่ ทันด้วยการเรียนพิเศษคะ อาศัยการ “ใส่ใจ” และ “ใกล้ชิด” กับลูก เพราะบ้านนี้ เราสอนการบ้านกันเอง เราเปิดสมุดลูกดูทุกวัน เราสอบถามกันตลอดว่า

Read more