อย่าปล่อยให้คะแนนกำหนดชีวิตลูก 

หลังจากเราสองแม่ลูกลั้นลากับชีวิตอนุบาลมาแล้ว ปีนี้ ปลาทูเป็นเด็กประถมแล้ว ก็เริ่มเข้าสู่ระบบวัดผลด้วยคะแนนแต่แม่ยุ้ยเองก็มีแนวคิดที่ค่อนข้าง “แตกต่าง” กับคนอื่นในเรื่องนี้ แม่ไม่เคยคิดว่า “คะแนนจะวัดผลได้ทั้งหมด” และแม่เองก็ไม่เคยรู้สึกว่า “การได้คะแนนเยอะจะทำให้ชีวิตดีเสมอไป” สำหรับแม่แล้ว การเป็นเด็กเรียนดี นั่นดูจากการรู้จักคิด รู้จักจัดการเวลา รู้จักหน้าที่และดูแลเรื่องของตัวเองได้เป็นอย่างดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ก็จะแสดงผลออกมาผ่านหลาย ๆ ด้านไม่ใช่แค่คะแนนสอบ และด้วยระบบการศึกษาบ้านเรา ไม่เคยมานั่งสอบในเรื่องที่ควรจะสอบเลย

Read more