รักษาไม่หาย ก็ยังสุขได้

การได้อยู่กับโรคภัยที่มีคำว่า “รักษาไม่หายขาด” ก็สอนอะไรได้เยอะอยู่นะ รักษาไม่หาย ไม่ได้แปลว่าจะตายวันนี้พรุ่งนี้สักหน่อย รักษาไม่หายไม่ได้แปลว่า ไม่มีทางดีขึ้นหรอกนะ รักษาไม่หาย ไม่ได้แปลว่า ทุกความสุขจะหดหายไปเพราะเรื่องนี้ รักษาไม่หาย แต่ก็รักษาให้ดีขึ้นได้ รักษาไม่หาย ถ้ารู้จักวิธีประคองตัวเองให้อยู่กับโรคได้ มีผู้คนมากมาย อยู่กับคำว่ารักษาไม่หายได้อย่างไม่ทุกข์ เพราะทำใจยอมรับมันได้ว่า “ต้องอยู่ร่วมกันให้ได้” และได้รู้จักการปรับสมดุล กาย

Read more