เมื่อลูกแย่งของเพื่อน ทำอย่างไรดี

มีคุณแม่เขียนเข้ามาถามคะว่า ลูกอยากได้ของเพื่อนมาก จนไปแย่งจากเพื่อนมา แม่ควรทำอย่างไรดีคะ ? ความอยากได้ ก็เป็นธรรมดานะคะที่ทุกคนก็มีอยู่ในตัว ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ แต่สิ่งที่ควรจะต้องสอนลูก หรือบอกตัวเองคือ อยากได้ แล้วถ้าไม่ได้ ควรจะทำอย่างไร ? เด็กบางกลุ่ม ไม่เคยพบคำว่า “ไม่ได้” เพราะพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย

Read more