แบ่งปัน อย่างเต็มใจ

การรู้จักให้ เป็นเรื่องที่ดีมาก แต่จะสอนลูกอย่างไรให้ แบ่งปัน จากใจ ไม่ใช่ถูกบังคับให้แบ่ง แล้วก็มักจะมีคำที่เราได้ยินกันเป็นประจำว่า “แบ่งน้องซิลูก เป็นพี่ต้องให้น้องก่อน” “แบ่งเพื่อนด้วยซิ ไม่ดีเลย ไม่ยอมแบ่งใคร” “ทำไมไม่แบ่งใครเลยเนี่ย นิสัยไม่ดี” “จะงกไปไหน อะไรก็ไม่ยอมแบ่งปันเลยนะ” สังเกตให้ดีว่า คำเหล่านี้มันซ่อนอะไรไว้ข้างในบ้าง มันซ่อนการเชิญชวนให้แบ่งปันในแนวลบ หรือ

Read more