ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน 

อย่าได้ “พยายาม” ปั้นลูกเราให้เหมือนลูกใครอย่าได้ “ขีดเส้น” ให้ลูกเราเดินตามลูกใคร อย่าได้ “ตั้งเป้า” ให้ลูกเรามีจุดหมายแบบใคร  อย่าได้ “บังคับ” ให้ลูกเราเป็นอย่างใคร เด็กทุกคนมี “สิ่งวิเศษ” ติดตัวมาทุกคน และ “สิ่งวิเศษ” เหล่านั้นก็ไม่ได้เหมือนกันทุกคน เรามีหน้าทีเพียง เฝ้ามองและค้นหา “สิ่งวิเศษ” ในตัวลูกเราให้เจอ

Read more