ถูกเลือก และ ไม่ถูกเลือก

การได้รับเลือกเป็นตัวแทนชั้นในการทำเรื่องต่าง ๆ ของลูกถือเป็นโอกาสที่ดี ที่ลูกจะได้แสดงออกและก็เป็นโอกาสอีกรูปแบบหนึ่งที่แม่จะสร้างความรู้สึกด้านตรงกันข้ามให้เด็กด้วยเช่นกัน เมื่อมีการกระตุ้นให้เห็นความสำคัญ ของการ “ได้รับเลือก” จนมากเกินไป บอกเด็กว่า ครูเลือกเพราะความไว้ใจ เชื่อใจ หรือเห็นความสามารถของเด็ก รวมถึงคอยช่วยกระตุ้นให้เด็กตั้งใจ และทำให้เต็มที่ จนเกินพอดี สิ่งที่จะเกิดขึ้นในมุมตรงกันข้ามคือ คำถามในใจลูก เมื่อ “ไม่ได้รับการเลือก” ในครั้งต่อๆไป เด็กอาจจะ

Read more