สร้างลูก ด้วยการเล่น 

ด้วยความตั้งใจที่จะมีลูกเพียงคนเดียวของแม่ยุ้ย ปลาทูน้อยจึงถูกฝึกให้ รู้จัก “เล่นคนเดียว” และแม่ยุ้ยเองก็ใช้วิธีการสอนลูก จากการเล่นนี่หละคะ  เวลาเลือกซื้อของเล่น ก็จะมีแนวคิดในการเลือกหลายแบบ บางอย่าง ก็เล่นเพื่อเสริมจินตนาการ บางอย่างก็เป็นของเล่นที่ เล่นได้ไม่มีวันจบ บางอย่างเป็นของเล่นแบบเล่นตามบทบาทสมมติ บางอย่าง ต้องเล่นด้วยกันกับคนอื่น แต่ของเล่นทุกอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ สิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์ที่สุด คือ “เด็ก” สามารถเล่นทุกอย่างได้อย่างสนุกแบบไม่น่าเชื่อ เด็กแต่ละคนมีวิธีการ และแบบแผนในการเล่นที่แตกต่างกันออกไปนะยุ้ยว่า

Read more