สุขในสิ่งที่มี ยินดีในสิ่งที่เป็น

ถึง ลูกรักของแม่ แม่มีสิ่งที่อยากจะบอกลูกเอาไว้ เพราะแม่เห็นแล้วว่า วันข้างหน้า สิ่งที่แม่ได้บอกลูกในวันนี้ จะทำให้ลูกของแม่ “มีความสุข” ในชีวิตได้อย่างไม่วุ่นวาย ยุ่งยาก แค่ลูกจะต้องเรียนรู้ที่จะ มีความสุขกับเรื่องง่าย ๆ รอบตัวให้ได้ และพอใจในสิ่งที่เรามี มีความสุขจากสิ่งทีเรามี อย่าได้มีความสุขจากสิ่งที่เรา อยาก จะมี  เพราะความ

Read more