สนับสนุนต่างกัน ผลลัพธ์ก็ต่างกัน

ยุคแม่ ครูเรียกตอบคำถาม ไม่มีใครยกมือสักคน ยุคแม่ ครูเรียกขอตัวแทนออกมาหน้าห้อง ไม่มีใครออกสักคน ยุคแม่ ครูถามใครสงสัย ทั้งห้องเงียบกริบ  เด็กยุคนี้ได้รับการสนับสนุนต่างออกไปจากยุคแม่ เด็กยุคนี้ มีความใกล้ชิดครูมากกว่ายุคแม่ และเด็กยุคนี้ “กลัวครูน้อยกว่ายุคแม่” ด้วยหรือเปล่านะ การเรียนการสอนของโรงเรียนยุคนี้ เปลี่ยนไปจากยุคที่แม่เรียนอยู่หลายอย่าง บางอย่างก็เป็นเรื่องที่ดี แม่ก็รู้สึกดีด้วย และบางอย่าง ที่ โรงเรียนยุคแม่

Read more