สนับสนุนต่างกัน ผลลัพธ์ก็ต่างกัน


ยุคแม่ ครูเรียกตอบคำถาม ไม่มีใครยกมือสักคน 
ยุคแม่ ครูเรียกขอตัวแทนออกมาหน้าห้อง ไม่มีใครออกสักคน 
ยุคแม่ ครูถามใครสงสัย ทั้งห้องเงียบกริบ 

เด็กยุคนี้ได้รับการสนับสนุนต่างออกไปจากยุคแม่
เด็กยุคนี้ มีความใกล้ชิดครูมากกว่ายุคแม่
และเด็กยุคนี้ “กลัวครูน้อยกว่ายุคแม่” ด้วยหรือเปล่านะ

การเรียนการสอนของโรงเรียนยุคนี้
เปลี่ยนไปจากยุคที่แม่เรียนอยู่หลายอย่าง
บางอย่างก็เป็นเรื่องที่ดี แม่ก็รู้สึกดีด้วย
และบางอย่าง ที่ โรงเรียนยุคแม่ มีแนวทางที่น่าสานต่อ
แม่ก็ยังเชื่อมั่นในผลลัพธ์ของโรงเรียนยุคเดิมในหลายอย่าง

การเป็นพ่อแม่ยุคนี้ อาจจะยากกว่ายุคเดิมหน่อย
ตรงนี้ ทางเลือกของการเลือกโรงเรียนมีเยอะเหลือเกิน
แตกต่าง หลากหลาย มากมาย เยอะแยะ
จนเลือกกันไม่หวัดไม่ไหว

ค่อยๆ เลือก ค่อย ๆ หากันไปคะ
สำหรับแม่ยุ้ยแล้ว เลือกเอาที่ลูกชอบ และมีความสุข
เพราะลูกอยู่โรงเรียนวันละหลายชั่วโมง
และการเรียนรู้เกิดขึ้นได้เมื่อใจเป็นสุข

แม่ยุ้ยเคยลือกโรงเรียนให้ลูกจากความคิดของตัวเอง
ว่านี่คือโรงเรียนที่ดีสำหรับลูก แต่สุดท้าย
ผลคือ สิ่งที่แม่เลือกไม่เหมาะสมกับลูก

จนค้นพบสิ่งที่ลูกชอบแล้ว ถึงเห็นได้ถึงความแตกต่างเล
สีหน้า แววตา ท่าทีในการอยากมาโรงเรียน
ความสุข สนุกสนาน ในการได้มาเรียน
และความใกล้ชิด กับครูที่ลูกมี

แค่นี้ก็ตอบได้แล้วว่า สิ่งไหนที่เหมาะสมกับลูก