3 เดือนกว่าแล้วที่ ตั้งใจ “สวดมนต์” ทุกวัน

แล้วก็สามารถเอาชนะความขี้เกียจ ข้ออ้างสารพัดของตัวเองมาได้ บอกตัวเองทุกวันเลยว่า เวลาไม่เกิน 30 นาที ที่ตัวเองจะได้ พักจากความวุ่นวายที่มีอยู่ในหัวเนี้ย ทำไม่ได้เชียวเหรอ ➟ ไม่ได้สวดเพื่ออยากจะเป็นคนดี ➟ ไม่ได้สวดเพื่อขอพร ให้ได้โน้นได้นี่ ➟ ไม่ได้สวดเพื่ออยากจะได้บุญ แต่ตั้งใจสวดเพื่อให้ตัวเองได้พักจิต พักใจ จากความคิด จากความวุ่นวาย

Read more