มองให้เห็นคุณค่า แล้วทุกอย่างจะมีค่ากับเรา

เรื่องสำคัญของบ้านเราคือ การใช้ทุกอย่าง อย่างรู้คุณ และเห็นค่า แม่ยุ้ยสอนลูกเสมอ อย่ากินทิ้ง กินขว้าง กินข้าว ตักมาแค่พอกินนะ แล้วอย่ากินเหลือ ถ้าต้องทิ้ง มันน่าเสียดาย ไม่ใช่ว่า มีเงิน แล่วจะหาซื้อได้นะลูก ของบางอย่างถ้าหมดลงแล้ว ให้มีเงินแค่ไหนก็ซื้อใหม่อีกไม่ได้ เช่น น้ำ และ

Read more