ของแถมจากโลกภายนอก

หลายคนคงจะต้องเจอกับ “ของแถม” ต่าง ๆ มากมายที่ติดตัวลูกมาคำพูด คำจา ในแบบที่บ้านเราไมเ่คยพูด ลูกเอามาจากไหน ? ท่าทาง การชักสีหน้า น้ำเสียง กริยาอาการ แบบนี้มาได้อย่างไร ?  คำหยาบขนาดนี้ แม่พ่อไม่เคยพูดกัน ลูกฉันไปเอามาจากที่ไหน ? สารพัดสิ่งที่ลูกได้รับรู้ และนำกลับมา

Read more