ทบทวนภาษาไทย


ทบทวนวิชาภาษาไทย

แม่ให้แต่งประโยค ที่มี สระ อา อี อู เอ

แถมภาพประกอบด้วย

แม่ต้องกำชับว่า “ตอนสอบ ไม่ต้องวาดภาพลงไปนะลูก”