เรียนรู้คำว่า “อดทน”


จำคำแม่เอาไว้นะ ปลาทูลูกรัก ..

โลกแห่งความเป็นจริง สอนให้เราต้อง รู้จักคำว่า “อดทน” อยู่เสมอ
และโลกใบนี้ก็ พร้อมที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้เราอยู่เรื่อยๆ เช่นกัน
เพราะ “ชีวิต” ไม่เคยหยุดนิ่งและคงที่นั่นเอง มันเป็นกลไกทางธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้นในทุก ๆ วัน และเกิดขึ้นกับทุก ๆ ชีวิต

“อดทน” เพื่อรอเวลาที่ “เหมาะสม”
หายใจเข้าลึก ๆ หายใจออกยาว ๆ แล้วบอกตัวเองต่อไปว่า
“เรากำลังเติบโตขึ้น พร้อมกับความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ “