เริ่มพาลูกเข้าวัดตั้งแต่อายุเท่าไหร่ ?


มีหลายคนถามว่า เริ่มพาลูกเข้าวัดตั้งแต่เมื่อไหร่ ?

ตั้งแต่เริ่มนั่งได้ … เพราะพ่อและแม่ไปวัดอยู่เป็นประจำก็พาไปด้วยตลอด มาย้อนดูภาพเก่า ๆ เวลาไปถวายเพล นั่งอยู่ด้วยกันในศาลา มือยังมีตะหลิว ของเล่นกราบพระไปด้วยเลย ตอนนั้นน่าจะสักขวบปลาย หรือสองขวบนิด ๆ เห็นจะได้

ความคุ้นเคย ทำให้เด็กค่อย ๆ เรียนรู้ค่ะ แม่ยุ้ยเชื่อแบบนั้นนะ เขาซึมซับสิ่งรอบตัวได้เร็วอย่างที่ผู้ใหญ่อาจจะนึกไม่ถึงก็ได้

ลูกแม่ไม่วิ่ง ตึงตังในศาลาวัด เพราะแม่คอยบอกตั้งแต่ยังเล็ก
ลูกแม่ไม่ตะโกน ส่งเสียงดังเวลาพระสวดมนต์ทำพิธีต่าง ๆ
ลูกแม่รู้จัก รอคอยอย่างเงียบสงบ เพื่อรอให้พระสวดมนต์จบ

สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ก็ถูกฝังในตัวลูกมาเรื่อย เมื่อเขาเติบโต เราก็จะค่อย ๆ เห็นว่า สิ่งเหล่านั้น เกิดผลและงอกงามในตัวลูกเรา

ชวนทุกบ้าน พาลูกเข้าวัด ใช้ธรรมะช่วยกล่อมเกลาเด็ก ๆ ของเรากันเถอะค่ะ

#แม่ยุ้ยThePlatuStory