รวบรวมข้อมูลที่ต้องรู้เกี่ยวกับการสอบ O-NET ของเด็ก ป.6


ลูกบ้านไหนอยู่ ป.6 ปีนี้ต้องสอบ O-NET  ลองอ่านข้อมูลดูนะคะ แม่ยุ้ยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ O-NET เอาไว้เท่าที่หาได้ในตอนนี้นะคะ

รวบรวมเรื่องต้องรู้เกี่ยวกับการสอบ O-NET สำหรับเด็ก ป.6

วันสอบ : วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลสอบ : 25 มีนาคม 2563

สอบทั้งหมด 4 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

 

 

เนื้อหาเอามาจากไหน คะแนนสอบเอาไปทำอะไร ?

เนื้อหาที่สอบเอามาจากชั้น ป.4 – ป.6

คะแนนที่สอบเอาไปใช้ตอนสอบเข้า ม.1 (สำหรับโรงเรียนรัฐบาล) ซึ่งปีการศึกษาที่ผ่านมา ใช้คะแนน O-NET เพื่อรวบกับคะแนนสอบ โดยใช้คะแนน O-NET 30%

* ปีนี้ก็รอประกาศกันอีกทีจากโรงเรียนที่จะสอบเข้ากันนะคะว่า จะใช้คะแนน O-NET กี่ เปอร์เซ็นต์

 

หัวข้อการสอบแต่ละวิชา เข้าไปโหลดมาเตรียมตัวได้ได้เลย

วิชาภาษาไทย : https://www.niets.or.th/uploads/editor/files/O-NET/ไทย%20ป6%2062%20.pdf

วิชาภาษาอังกฤษ https://www.niets.or.th/uploads/editor/files/O-NET/อังกฤษ%20ป6%2062.pdf

วิชาคณิตศาสตร์ https://www.niets.or.th/uploads/editor/files/O-NET/05%20Test-Blueprint-O-NET-62-Math-P6.pdf

วิชาวิทยาศาสตร์ https://www.niets.or.th/uploads/editor/files/O-NET/02%20Test-Blueprint-O-NET-62-Sci-P6.pdf

 

 

รวมข้อสอบเก่า O-NET เข้าไปโหลดมาฝึกทำกันได้เลยที่

ข้อสอบ O-NET 2561 https://www.niets.or.th/th/content/view/12793

ข้อสอบ O-NET 2560
https://www.niets.or.th/th/content/view/7177

ข้อสอบ O-NET 2559
https://www.niets.or.th/th/content/view/4369